PinaJones.jouwweb.nl

Pina's Corner. (Mijn schrijfopdrachten).


Pina's Corner;

 

The place for my publications online at newspapers etc.

and orders I got :

 

Click here!

 

Erwina alias Pina:

Directrice Rotterdam. ☺
Directrice van de Pina Jones BV. ☺
Schrijfster.
Amateur-Psychologe. ☺
Filosoof. ☺
Ex-Bibiliothecaresse.
Ex-Milieu-educatie-medewerkster.
Ex-DJ.
Ex-Gemeente-archivaris.
Songwriter.
Choreografe.Type voor: "At Pina's" www.PinaJones.com in, op je browser.Take Care !


Met een lik in je oor van
Joep, de hond, en
met gemeende groet
van mij,/With good meant greetzzz
of me, Pina Jones, Pop-Specializor.

Plz., sign my guestbook at: www.PinaJones.com (!) ThanKX a lot babe!

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

http://home.planet.nl/~hoog4140/Haha.html